Genom att söka på Internet
9
Pålitliga, Hög kvalitet
Väldigt bra
Väldigt responsiva
Mycket troligt
Mycket troligt
4
Sotaren har inte besiktigat ännu så vågar inte sätta 5. Men bra och snabb återkoppling på frågor och punktligt arbete. Trevlig personal, städat och snyggt efter arbetet. Har bara gott att säga.
Andreas Alm