Genom att söka på Internet
10
Pålitliga
Väldigt bra
Väldigt responsiva
Mycket troligt
Mycket troligt
5
Tog sig tid att förklara vilka problem som fanns och varför, lättsamt och trevligt bemötande