Våra projekt

Sedan start har bolaget deltagit i projekt som underleverantör, men också många egna projekt.
Nedan redovisas några av de projekt bolaget har varit och fortsatt är engagerade i.
I varje projekt nedan redovisas all information.
Servicebil

Partille Tennis

Projektering och installation av ventilation i Partille Tennis nya Padelhall
Avslutat

Kikkis Mat

Kikkis mat

Service: Ventilationsteknik
Marknadssegment: Storkök
Avslutat

Servicebil

Partille Tennis

Projektering och installation av ventilation i Partille Tennis nya Padelhall
Avslutat

Kikkis Mat

Kikkis mat

Service: Ventilationsteknik
Marknadssegment: Storkök
Avslutat

Servicebil

Partille Tennis

Projektering och installation av ventilation i Partille Tennis nya Padelhall
Avslutat

Sjömanskyrkan Göteborg

Varsam uppdatering av Sjömanskyrkans Ventilation på uppdrag av 4D Bygg AB
Kikkis Mat

Kikkis mat

Service: Ventilationsteknik Marknadssegment: Storkök Avslutat
Geely Design Centre

Geely Design Centre

Service: Ventilationsanläggning Marknadssegment: Design & utveckling Avslutat
Projekt tänsdstickan

Bostadskvarteret Tändstickan

Service: Ventilationsteknik Marknadssegment: Bostäder Avslutat
Fujirebio GOCO

Fujirebio GOCO

Service: Ventilationsteknik Marknadssegment: Innovation