Geely Innovation Center

B|R|A Bygg kommer att uppföra en fastighet på 70 000 – 80 000 m2 när Geelykoncernen etablerar på Lindholmen Science Park.

Under byggtiden kommer 300-400 personer arbeta heltid med projektet. Första delen av etableringen räknas vara färdig 2020 och pågå ytterligare något år längre.

B|R|A Teknik är, på uppdrag av BRA Bygg, huvudkonstruktör och ansvarar för dimensionering samt framtagande av handlingar för bland annat grundläggning, stålstomme och platsgjutna konstruktioner.

Fastigheten kommer att inrymma arbetsplatser för minst 3500 personer som kommer att arbeta med innovationer inom automotive – som en del av det västsvenska fordonsklustret. Lokaliseringen är noggrant vald med tanke på Lindholmen Science Park höga koncentration av kompetens på område.

Göteborgs Vent & Montage kommer att genom samarbete med företaget  Brion Ventilation i Göteborg leverera stora delar av ventilation och storkök.

Sektor: Ventilationsteknik

Byggstatus: Pågående

Färdigställande: 2021

Plats: Lindholmen

Kund: Geely