Bostadskvarteret Tändstickan

Blandstad med mångfald

Skanska bygger ett nytt område intill Mölndalsvägen: en levande blandstad med kontor, restauranger, service och bostäder. Det som tidigare var en förorenad fabrikstomt får nytt liv som en urban stadsdel med människor i rörelse över stora delar av dygnet. Marken är sanerad och läget är attraktivt, precis intill cykelbana och kollektivtrafik mot Göteborgs centrum.

Skanska kombinerar flera upplåtelseformer i kvarteret för att möjliggöra för människor i olika livssituationer att hitta en bostad i centralt läge.

Göteborgs Vent & Montage är kontrakterade av Brion Ventilation att genomföra byggnation av fläktrummen i dessa byggnader.

Kontakter

Lukasz Persson
VD
Göteborgs Vent & Montage
0706-85 22 24

Fakta

Sektor: Bostadsutveckling
Byggstatus: Pågående
Plats: Krokslätt, Göteborg
Kund:KAB Fastigheter

Bildgalleri

Videoklipp

Andra projekt