Proffs på ventilation

En bra ventilationsanläggning ger frisk luft inomhus, som vi mår bra av!

Vi på Göteborgs Vent och Montage förstår hur en ventilationsanläggning skall anpassas till olika typer av lokaler. Det är dessutom viktigt att den efterlever krav om tillräckligt god luftkvalitet och innemiljö i övrigt. Ventilationsanläggningar från oss håller hög standard och kan ses som en investering för både fastigheten och personerna som arbetar eller bor i den.

Viktiga funktioner som vi har sett från våra kunder är värmeåtervinning och möjligheten att behovsstyra luftflöden för att få till det perfekta inomhusklimatet. Dessa funktionerna minskar energianvändningen, och därmed de löpande driftskostnaderna.

Exakt hur ventilationen ska konstrueras beror naturligtvis på vilken typ av byggnad det handlar om, och hur byggnaden används. Göteborgs Vent och Montage har mer än 15 års erfarenhet inom ventilation, och ger dig som kund en trygg upplevelse och ett professionellt bemötande när du behöver frisk luft till din villa eller företags lokaler.

Läs om våra olika tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig, kontakta oss redan idag för hjälp eller offert!

Vad kan vi hjälpa dig med?

Storkök är en krävande miljö på många sätt. Värme, ånga, fett och luftföroreningar gör att utrustning och interiör utsätts för stora påfrestningar. Därför ställs extra höga krav på storköksventilation och dess luftrening. Tack vare vår expertis kan vi leverera anpassade lösningar.

För att uppnå en bra lokalventilation behövs en viss storlek på luftflödet, alltså den mängd uteluft som tillförs lokalen. Det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, den så kallade tilluften, är ren. Tilluften ska tillföras de delar av lokalerna där personer vistas, utan att besvärande drag uppstår.

Det är vanligt att behovet av att föra bort dålig lukt styr hur mycket ventilation som behövs. På kontor är det ofta också för varmt. Höga temperaturer medför att luften inte känns fräsch, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar sämre. Bra ventilation kan bidra till att sänka temperaturen.

I enbostadshus, såsom en Villabostad ska luft tas in i de rum där man vistas regelbundet och under längre tid, såsom sovrum och vardagsrum, medan övriga utrymmen genomströmmas av luft från de andra rummen.

Ventilationens uppgift är att ta bort luft där föroreningarna är som störst. I kök och badrum samt andra våtutrymmen skall luftomsättningen vara minst 50% av luftvolymen per timma, hög luftfuktighet skapar en grogrund för mögel, som på sikt skadar fastigheten.

Köksfläkten, kan om den installerades samtidigt som huset byggdes, vara en del av ventilationen och man bör därför inte göra några förändringar när det gäller funktionen utan att ta reda på hur det påverkar resten av ventilationen.

Att installera en köksfläkt i ett gammalt hus kan vara vanskligt just eftersom fläkten förändrar luftflödet både i köket och i resten av huset.

OVK är en besiktning av ventilationssystemet. Utförs för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Vi har kompetensen för att utföra OVK. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Enligt BFS 2011:16

ROT- avdraget. Renovering, till och ombyggnad, kan användas av dig som privatperson. Vi hjälper dig med allt som har med ventilationen i din bostad att gör!
Givetsvis lämnar vi garanti på vårt utförda arbete och städar efter oss!

Vi utför både större och mindre entreprenader.

Vid nybyggnation ansvarar vi för installation av nytt aggregat och ventilationssystem.

Vid mindre entreprenader så som ombyggnad, renovering och lokalanpassningar, hjälper vi till med komplettering av det befintliga systemet så att inomhusklimatet blir det bästa möjliga för ändamålet.

Storköksventilation

Storkök är en krävande miljö på många sätt. Värme, ånga, fett och luftföroreningar gör att utrustning och interiör utsätts för stora påfrestningar. Därför ställs extra höga krav på storköksventilation och dess luftrening. Tack vare vår expertis kan vi leverera anpassade lösningar.

Lokalventilation

I vanlig inomhusluft kan det finnas många olika föroreningar. Luftföroreningarna påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. I lokaler där det framförallt är människorna själva, byggnadsmaterial och inredning som avger föroreningar behöver hela lokalen ventileras. För att uppnå en bra allmänventilation behövs en viss storlek på luftflödet, alltså den mängd uteluft som tillförs lokalen. Det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, den så kallade tilluften, är ren. Tilluften ska tillföras de delar av lokalerna där personer vistas, utan att besvärande drag uppstår. Det är vanligt att behovet av att föra bort dålig lukt styr hur mycket ventilation som behövs. På kontor är det ofta också för varmt. Höga temperaturer medför att luften inte känns fräsch, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar sämre. Bra ventilation kan bidra till att sänka temperaturen.

Villaventilation

I enbostadshus, såsom en Villabostad ska luft tas in i de rum där man vistas regelbundet och under längre tid, såsom sovrum och vardagsrum, medan övriga utrymmen genomströmmas av luft från de andra rummen. Ventilationens uppgift är att ta bort luft där föroreningarna är som störst.
I kök och badrum samt andra våtutrymmen skall luftomsättningen vara minst 50% av luftvolymen per timma, hög luftfuktighet skapar en grogrund för mögel, som på sikt skadar fastigheten.

Köksfläktar

Köksfläkten, kan om den installerades samtidigt som huset byggdes, vara en del av ventilationen och man bör därför inte göra några förändringar när det gäller funktionen utan att ta reda på hur det påverkar resten av ventilationen.
Att installera en köksfläkt i ett gammalt hus kan vara vanskligt just eftersom fläkten förändrar luftflödet både i köket och i resten av huset.

OVK. Obligatorisk ventilationskontroll

OVK är en besiktning av ventilationssystemet. Utförs för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Vi har kompetensen och behörigheten för att utföra OVK. Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Enligt BFS 2011:16

ROT.

ROT- avdraget. Renovering, till och ombyggnad, kan användas av dig som privatperson. Vi hjälper dig med allt som har med ventilationen i din bostad att gör! Givetsvis lämnar vi garanti på vårt utförda arbete och städar efter oss!

Ventilationsentreprenad

Vi utför både större och mindre entreprenader. Vid nybyggnation ansvarar vi för installation av nytt aggregat och ventilationssystem. Vid mindre entreprenader så som ombyggnad, renovering och lokalanpassningar, hjälper vi till med komplettering av det befintliga systemet så att inomhusklimatet blir det bästa möjliga för ändamålet.

Lokalanpassad ventilation

Skolor

Luftens kvalitet och temperatur är avgörande för arbetsprestationerna i skolan. Det är också avgörande för hur lärare och elever uppfattar sin arbetsmiljö. Forskning visar tydliga samband mellan bra ventilation och arbetsresultat.

Affärslokaler

Inneklimatet i stora affärslokaler har särskilda behov, temperaturen ska vara jämn under hela året och under hela dagen. Stora tider av dagen råder värmeöverskott och det är oftast också stora variationer i olika delar av lokalerna. Stora glasytor ger behov av värmning och lokalerna har ofta stora ytor och takhöjder.

Kontorslokaler

I kontorslokaler har man oftast värmeöverskott från människor, datautrustning etc. Behovet att ha jämn temperatur, ett bra inneklimat oavsett utetemperatur och årstid är stort. Ofta har man också behov av enskilda variationer på rumsnivå.

Skolor

Luftens kvalitet och temperatur är avgörande för arbetsprestationerna i skolan. Det är också avgörande för hur lärare och elever uppfattar sin arbetsmiljö. Forskning visar tydliga samband mellan bra ventilation och arbetsresultat.

Affärslokaler

Inneklimatet i stora affärslokaler har särskilda behov, temperaturen ska vara jämn under hela året och under hela dagen. Stora tider av dagen råder värmeöverskott och det är oftast också stora variationer i olika delar av lokalerna.

Kontorslokaler

I kontorslokaler har man oftast värmeöverskott från människor, datautrustning etc. Behovet att ha jämn temperatur, ett bra inneklimat oavsett utetemperatur och årstid är stort. Ofta har man också behov av enskilda variationer på rumsnivå.

Ventilationssystem

FTX-system

Nyare småhus har som regel fläktstyrd ventilation. Har man från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX, så kan man få både bra inneklimat och god värmeekonomi.

F-system

Det är vanligare med frånluftsventilation, där den nya luften tas in genom öppningar i ytterväggarna. Dessa så kallade F-system är enklare och billigare att installera, men ger inte samma goda inneklimat och värmeekonomi som FTX.

S-system

Självdragsventilation, så kallade S-system, är vanligast i äldre hus. Ofta har dessa hus idag otillräcklig ventilation, eftersom man har bytt ut värmesystemet. Självdraget uppstår nämligen genom att skorstenen är varm.

FTX-system

Nyare småhus har som regel fläktstyrd ventilation. Har man från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX, så kan man få både bra inneklimat och god värmeekonomi.

F-system

Det är dock vanligare med frånluftsventilation, där den nya luften tas in genom öppningar i ytterväggarna. Dessa så kallade F-system är enklare och billigare att installera, men ger inte samma goda inneklimat och värmeekonomi som FTX.

S-system

Självdragsventilation, så kallade S-system, är vanligast i äldre hus. Ofta har dessa hus idag otillräcklig ventilation, eftersom man har bytt ut värmesystemet. Självdraget uppstår nämligen genom att skorstenen är varm.

Vad säger våra kunder